Adapalen-BPO (Epiduo) ger signifikant bättre effekt på inflammatoriska lesioner redan efter 1 vecka i jämförelse med dess monoterapier vid behandling av acne vulgaris och har en jämförbar säkerhetsprofil med adapalen (Differin)1

517 patienter blev randomiserade i denna dubbel-blinda, kontrollerade studie och fick antingen adapalen-BPO (Epiduo), adapalen, BPO, eller vehikel under 12 veckor (2:2:2:1 randomisering).

“Response rates” (Antal patienter i procent som fick minst 50 % reduktion av antal lesioner i jämförelse med baseline)1

 

 

 

TEAM-studien: Epiduo® (adapalen 0,1%/bensoylperoxid 2,5%) bevisat effektiv i kombination med lymecyklin 300 mg hos patienter med medelsvår till svår akne.
Utvärdering av effekt och säkerhet av lymecyklin 300 mg (Tetralysal®) dagligen med adapalen 0,1% /bensoyl-peroxid 2,5% eller dess vehikel. 12 veckors studie inkluderande 378 personer med medelsvår till svår akne (i genomsnitt 108 lesioner varav 38 inflammatoriska och 70 icke-inflammatoriska)2

 

Minskning av totala antalet lesioner över 12 veckor (medianvärdet)

Epiduo + lymecyklin 300 mg (n=191)
Vehikel + lymecyklin 300 mg (n=187)
n=378

 

Efter 12 veckors behandling

  • 82% minskning av inflammatoriska lesioner (P<0.001)2
  • 72% minskning av icke-inflammatoriska lesioner (P<0.001)2
  •  “The success rate” (andelen av patienter som var helt eller nästan aknefria (“clear” eller “almost clear”) var signifikant fler med Epiduo gel och Tetralysal jämfört med vehikel och Tetralysal (48% vs 34%; P=0.002)2
  • Minskning av antalet lesioner ses redan efter 4 veckor2

 

Enligt TEAM-studien tolereras Epiduo väl av patienter med medelsvår till svår akne2

  • Det genomsnittliga värdet av biverkningar var för båda behandlingsarmarna vid samtliga mättillfällen mindre än ett (<1)2
  • Enbart ett fåtal (4.2 %) dermatologiska biverkningar rapporterades i Epiduo + Tetralysalgruppen2

 

Referenser:

1. Thiboutout et al. Adapalene-benzoyl peroxide, a fixed-dose combination for the treatment of acne vulgaris: Results of a multicenter, randomized double-blind, controlled study. J Am Acad Dermatol 2007;57:791-9

2. Dréno B et al. Combination therapy with adapalene-benzoyl peroxide and oral lymecycline in the treatment of moderate to severe acne vulgaris: a multicentre, randomized, double-blind controlled study.

British Association of Dermatologists 2011 165, pp383–390