Prenumerera på Galderma Nordics nyhetsbrev inom hud och ta del av nyheter, information och utbildningar som kan vara till nytta i din kliniska vardag.

Nyhetsbrevet sammanställs och distribueras av Galderma Nordic:

  

Genom att klicka på knappen "Prenumerera" medger du att uppgifterna dataregistreras. Uppgifterna behandlas i enighet med Personuppgiftslagen (PUL) och lämnas inte ut till tredje part.
Den medarbetare som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivares godkännande för deltagande är inhämtat.*

*Läkemedelsbranschens etiska regelverk.

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 UPPSALA, Sverige