Huden är bland det första en betraktare uppmärksammar hos en person med akne 1

I en studie blev aknepatienter tillfrågade vad de skulle kunna offra för att bli av med sin akne:1

  • 59% skulle avstå från Facebook under ett år
  • 30% skulle avstå från att gå på en date under ett år
  • 13% skulle t.o.m. välja en förälder som balpartner - om de bara kunde bli av med sin akne för alltid
  • ”Bland de tonåringar och vuxna som deltog i studien rådde en känsla av att ungdomar med akne lever ett mindre tillfredsställande liv, med fler helger tillbringade i ensamhet.”

 

Livskvalitet 2
För många i den sårbara tonårsperioden medför akne en kraftig psykosocial påfrestning korrelerad till svårighetsgraden av akne. Nedsatt självförtroende, missnöje med utseendet, ångest inför sociala möten och isolering från kamrater kan förekomma. Även depressioner och till och med suicidtankar kan uppstå.

I en studie mådde en grupp av aknepatienter sämre avseende social funktion och mental hälsa än patienter med andra svåra sjukdomar som diabetes, astma, hjärt-kärlsjukdom och reumatiska sjukdomar.

 

 

Referenser:
1. Ritvo et al. Psychosocial judgements and perceptions of adolescents with acne vulgaris: A blinded,controlled comparison of adult and peer Evaluations.
   BioPsychoSocial Medicine 2011, 5:11

2. Läkemedelsverkets behandling av akne – behandlingsrekommendation samt bakgrundsinformation 2014:(25)4