Epiduo är ett kombinationspreparat som endast behöver användas en gång dagligen, på kvällen. Det är inte rekommenderat att använda dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Att ta på mer Epiduo ger varken snabbare eller bättre resultat och huden kan bli mer irriterad.

Rekommendera gärna dina patienter att gå in på www.medicininstruktioner.se där de kan titta på en tydlig patientinstruktionsfilm om Epiduo:

Instruktionsfilmen svarar på många frågar om Epiduo, inte bara hur man applicerar läkemedlet.


 

Nedan finner du användarinstruktioner som du även kan beställa som avrivningsblock att dela ut till dina patienter.

 

Beställ som avrivningsblock att dela ut till dina patienter.