Epiduobehandling - med eller utan tilläggsbehandling, resulterade i god följsamhet2


ELANG-studien: Epiduo vid långtidsbehandling av medelsvår till svår akne, med eller utan tilläggsbehandling.

En prospektiv, icke-interventionsstudie utförd på 189 centra i Tyskland mellan juni 2012 och september 2013 (n=6,036)2

78,8% av patienterna fick Epiduo förskrivet som monoterapi
21,2% fick även tilläggsbehandling bestående av: oral isotretinoin 1,0%; anti-konception 1,4%; systemisk antibiotika: 8,7%; topikal retinoid: 0,6%; azelainsyra: 0,7%; bensoylperoxid: 1,4%; topikal antibiotia: 8,8%2

 

  • Följsamhet hade även en signifikant effekt på behandlingsresultatet (P<0,0001)2

 

 

För att patienterna skall få tillfredsställande resultat av sin aknebehandling är det viktigt med följsamhet, det vill säga att patienterna behandlar sig enligt läkarens instruktion.  Att vara följsam innebär både att administrera läkemedlet på rätt sätt men även att behandla sig under hela den avsedda behandlingsperioden.

För att förbättra följsamhet är det t.ex. viktigt att läkemedelsbehandlingen ger effekt, att den är enkel att administrera samt att patienten är välinformerad om och hur eventuella biverkningar kan hanteras.

 

Tips och råd för att öka följsamheten

  • Hjälp patienten att ha rimliga förväntningar på effekt - aknebehandling tar tid
  • Be patienten att ta ett foto på det aknedrabbade området innan behandlingsstart.
    Det är lättare att utvärdera behandlingsresultatet när det finns ett ”före foto” att jämföra med!
  • Ge patienten valmöjligheten att initalt smörja in Epiduo varannan dag (första veckorna av behandling) för att minska ev. hudirritation
  • Uppmuntra till en fungerande hudvårdsrutin - 3 enkla steg

 

Rekommendera gärna dina patienter att gå in på medicininstruktioner.se där de
kan titta på en tydlig patientinstruktionsfilm om Epiduo.

 

 

Instruktionsfilmen tar bland annat upp vilka lokala biverkningar som initialt kan förekomma vid Epiduo-behandling, hur dessa kan hanteras och vad som kan göras om de inte går över.

 

 

 

Referenser:
1. Webbaserad marknadsundersökning bland allmänläkare i Sverige. TNS-SIFO dec 2015. n=101
2. Gollnick et al.  JEADV 2015, 29 (Suppl. 4), 23–29