Aknebehandling kan delas upp i två faser, akutbehandling samt underhållsbehandling1.

Akne är vanligtvis återkommande och för att förhindra att ny akne ska bildas krävs underhållsbehandling med läkemedel som innehåller en retinoid, exempel Epiduo. Det är dock viktigt att patienten är införstådd med att detta kan behövas göras under en lång tid, ibland under flera år. Avslutar man sin underhållsbehandling tar det 8 veckor för en ny mikrokomedon att utvecklas till en ny, synlig aknelesion1.

 

ACCESS-studien: Epiduo® Gel (adapalen 0.1%/bensoylperoxid 2.5%) — initialt använd under kort tid i kombination med doxycyklin varefter som enda underhållsbehandling – är signifikant bättre än placebo, förhindrar remission och bidrar till kontinuerlig reduktion av aknelesioner2

Data kombinerades från två efterföljande randomiserade, dubbelblinda, kontrollerade studier genomförda på 34 enheter i USA och Kanada. Patienterna randomiserades initialt till behandling med doxycyklin + Epiduo alternativt doxycyklin + vehikel en gång dagligen i 12 veckor. De patienter som noterades med en minst 50%-ig förbättring, oavsett behandlingsregim, omrandomiserades till att erhålla enbart Epiduo alternativt vehikel en gång dagligen i ytterligare 24 veckor. Totalt sett utvärderades patienternas akne under 9 månader enligt Investigator´s Global Assessment (IGA) och klassningen ”clear” eller ”almost clear”.

 

 

Efter 12 veckors behandling med Epiduo gel + doxycyklin uppnådde 44,5% IGA-framgång

  • De patienter som fortsatte med Epiduo, förbättrades ytterligare till 50%-ig IGA-framgång
  • De patienter som erhöll vehikel föll i IGA-framgång till 26% under vecka 36 (p<0.05)


Efter 12 veckors behandling med doxycyklin + vehikel uppnådde 16% IGA-framgång

  • De patienter som erhöll Epiduo vid vecka 12 förbättrades i IGA till 40% vecka 36
  • De patienter som fortsatte med vehikel efter vecka 12 fick den sämsta IGA-förbättringen av alla (25%)


Patienter som fick vehikel mellan vecka 12 och 36 fick återfall i sin akne då Epiduo togs bort.
Framgång i IGA avspeglades i den procentuella förändringen av det totala antalet lesioner jämfört mot baseline.

De patienter som fortsatte med Epiduo förbättrades ytterligare till 50%-ig IGA-framgång (total behandlingstid med Epiduo= 36 veckor).2


Nedan foton illustrerar resultat för en patient från varje behandlingsgrupp vid baseline, vecka 12 samt vecka 36

 Referenser:
1. Thiboutot et al. New insights into the management of acne: An update from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne GroupJ AM ACAD DERMATOL MAY 2009.
2. Tan MD et al. Short-term combination therapy and long-term relapse prevention in the treatment of severe acne vulgaris.
J Drugs Dermatol. 2012; 11(2):174-180.