Epiduo gel är ett kombinationspreparat bestående av adapalen 0,1% och bensoylperoxid 2,5%.

Adapalen är en andra generationens retinoid, utvecklad från den äldre retinoiden tretinoin. Adapalen behandlar existerande akne genom att minska antalet komedoner samt inflammatoriska aknelesioner. Den förhindrar dessutom  nybildning av den så kallade mikrokomedonen som är förstadiet till akne.

Bensoylperoxid är ett antimikrobiellt medel med en bakteriecid effekt på P.acnes. En minskad mängd P.acnes leder till minskad inflammation genom färre inflammatoriska aknelesioner. Substansen är fri från antibiotika och är välstuderat vid aknebehandling.

Genom att kombinera adapalen med bensoylperoxid verkar Epiduo på 3 av 4 patiofysiologiska faktorer som orsakar akne.

Epiduo finns tillgängligt i 45 g pumpflaska och 60 g pump.

 

 

Epiduo ingår i högkostnadsskyddet!

”TLV anser att beviljad subvention för Epiduo ger incitament till korrekt förskrivning enligt rådande behandlingsriktlinjer. En antibiotikafri kombinationsprodukt inom förmånen bedöms tillföra nytta i form av att minskad användning av preparat som innehåller antibiotika och därmed risken för utveckling av antibiotikaresistens”

Utdrag ur TLV´s beslut om subvention för Epiduo 2015-11-21

 

  Förpackningsstorlek Priser
  Epiduo 45 g pumpflaska 259 kr
  Epiduo 60 g pump 344 kr