Effekt - hur verkar Epiduo?

 

Föreläsning om akne och produktinformation om Epiduo – video 22 min

 

 

 

 

 

Epiduo är ett kombinationspreparat som verkar på 3 av 4 faktorer


Epiduo gel är ett kombinationspreparat bestående av adapalen (0,1% eller 0,3%) och bensoylperoxid 2,5%. För att särskilja preparaten i vår kommunikation till dig benämns de två styrkorna hädanefter till Epiduo 0,1% och Epiduo 0,3%.  Preparatan är utan antibiotika och kan användas av din patient så länge som behovet kvarstår.
 
Genom att kombinera adapalen med bensoylperoxid verkar Epiduo på 3 av 4 patiofysiologiska faktorer som orsakar akne. Epiduo är Sveriges mest förskrivna lokala akneläkemedel och fungerar på följande sätt:

  • Antiinflammatoriskt
  • Komedolytiskt
  • Förebyggande


Adapalen är en andra generationens retinoid, utvecklad från den äldre retinoiden tretinoin. Adapalen minskar antalet komedoner samt har en antiinflammatorisk effekt. Den förhindrar dessutom nybildning av den så kallade mikrokomedonen, ett förstadium till akne.

Bensoylperoxid är ett antimikrobiellt medel (inte ett antibiotium) med en bakteriecid effekt på P.acnes. En minskad mängd P.acnes leder till minskad inflammation genom färre inflammatoriska aknelesioner. Substansen är fri från antibiotika och är välstuderad vid aknebehandling.

Akne är vanligtvis återkommande och för att förhindra att ny akne ska bildas krävs underhållsbehandling med läkemedel som innehåller en retinoid, som till exempel Epiduo.

Det är dock viktigt att patienten är införstådd med att detta kan behövas göras under en lång tid, ibland under flera år. Vid avslutad underhållsbehandling kan det ta endast 8 veckor innan en mikrokomedon utvecklas till en ny, synlig aknelesion1.

 


 

Eventuella biverkningar med Epiduo


Din patient kan uppleva milda till moderata, ofta temporära hudbiverkningar på behandlingsstället som kan gestalta sig i torr, röd och irriterad hud. Detta är inte ovanligt och ofta ett tecken på att läkemedlet verkar. Irritationen är oftast som störst under de första en till två veckorna och avtar därefter. Fler biverkningar kan förekomma, vill du veta mer, vänligen läs produktresumén för Epiduo 0,1% eller Epiduo 0,3%.

Det är viktigt att du som förskrivare informerar din patient om att bland andra ovan nämnda biverkningar kan förväntas men att långt ifrån alla drabbas. Försök att få din patient att se långsiktigt på behandlingen! Med lite tålamod finns en god chans till efterlängtad klinisk effekt.

Det kan hjälpa att smörja in den behandlade huden dagligen med en fuktkräm, använda gelen varannan kväll eller upphöra med behandlingen under en kort period. Mer information om hur du kan hjälpa din patient att öka följsamheten finns här.Viktig information till kvinnor:


Epiduo ska inte användas under graviditet eller hos kvinnor som planerar att bli gravida då det är kontraindicerat.

  • Om din patient blir gravid under tiden som hon använder Epiduo måste behandlingen avbrytas. Boka om möjligt in en tid för ytterligare uppföljning.

  • Epiduo 0,1% kan användas under amning. För att undvika exponering av barnet skall Epiduo ej appliceras på bröstet.

  • Epiduo 0,3% bör ej användas under amning. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Epiduo 0,3% gel efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

 


 

 Vilken patient är lämplig för Epiduo 0,1% vs 0,3%?

 

Epiduo 0,1%/2,5%
Är lämplig för dina patienter med mild till medelsvår akne, där komedoner, papler och/eller pustler förekommer. En mild papulopustulös akne innefattar vanligtvis en mix av nyss nämnda lesioner. De är färre till antal och inflammationen är av mild grad.

 

Vid en medelsvår papulopustulös akne finns ett ökat antal papler och/eller pustler samt komedoner. I många fall är behandling med Epiduo 0,1% tillräckligt och bör övervägas.

Epiduo 0,1% är avsett för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 9 år och uppåt. Preparatet smörjes på den aknedrabbade huden, en gång dagligen till kvällen.

 

Ladda ned eller beställ material för Epiduo 0,1%/2,5%


 

 

            

 

Kliniska exempel på en mild och medelsvår papulopustulös akne


 


Epiduo 0,3%/2,5%Är lämplig för dina patienter med medelsvår till svår, icke nodulocystisk akne där många komedoner, papler och/eller pustler förekommer.

  

Ladda ned eller beställ material för Epiduo 0,3%/2,5%


 

 

             

Vid en medelsvår papulopustulös akne finns ett ökat antal papler och/eller pustler samt komedoner. Vid ökad inflammation och/eller närvaro av andra riskfaktorer kan risken för ärr öka hos din patient. Epiduo 0,3% kan vara att föredra på grund av den högre styrkan av adapalen. Som läkare kan du välja mellan de två styrkorna på basis av patientens kliniska tillstånd och dess svårighetsgrad.

Adapalen har bland annat en antiinflammatorisk effekt. En svår papulopustulös akne kräver kraftig antiinflammatorisk behandling och risken för ärr är alltid hög.

Epiduo 0,3% är avsett för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 12 år och uppåt. Preparatet behandlar och förebygger aknelesioner, som sekundärt minskar risken för ärr.

Epiduo 0,3% kan vara ett alternativ till lokal och systemisk antibiotika och därmed minska användningen av dessa. Du har även möjlighet att kombinera Epiduo 0,3 med systemisk antibiotika, för ännu större antiinflammatorisk effekt.

Preparatet smörjes på den aknedrabbade huden, en gång dagligen till kvällen. Nedan är exempel på en medelsvår och svår papulopustulös akne, utan noduli. Vid otillräckligt resultat eller svårare sjukdomsbild, överväg remiss till hudläkare.

 

 

 

 Hur används Epiduo?


Epiduo är ett kombinationspreparat som endast behöver användas en gång dagligen, på kvällen. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Att ta på mer Epiduo ger varken snabbare eller bättre resultat och huden kan bli mer irriterad.

Be patienten att ta ett foto på det aknedrabbade området innan behandlingsstart - det är lättare att utvärdera behandlingsresultatet när det finns ett ”före foto” att jämföra med!

 

Patientinformation
Nedan finner du användarinstruktioner i form av illustrationer med tillhörande text. Dessa finner du även på Epiduos patientinformation som finns tillgängligt i både digitalt och tryckt format.

» Ladda ner digital kopia av Epiduo 0,1% patientinformation (pdf)
» Ladda ner digital kopia av Epiduo 0,3% patientinformation (pdf)
» Beställ fysiska avrivningsblock

 
Så här använder du Epiduo vid akne:

  

Uppmuntra till en fungerande hudvårdsrutin – 3 enkla steg

 

För att bli av med sin akne krävs tålamod och en aktiv läkemedelsbehandling. En bra och enkel behandlingsrutin kan många gånger vara avgörande om en patient skall ha tålamod att fortsätta behandla sin akne. Därför kan du prata om "3 enkla steg” vilket är basen i all aknebehandling..

Klicka på de tre symbolerna för mer information om varje steg.

 

 

Steg 1 - Rengör
Rekommendera gärna din patient att tvätta sin hud med en mild, ej uttorkande rengöring, morgon och kväll. På apoteket finns t ex BASIDERM Oil Control Foam Wash som är speciellt framtagen för känslig hud som genomgår aknebehandling.

Det är givetvis inte fel att tvätta sin hud, så länge man inte tvättar i tron att aknen skall försvinna. Torr och ren hud är en bra bas när man kommer till steg 2 i sin behandlingsrutin, det vill säga den aktiva läkemedelsbehandlingen - den som faktiskt tar bort akne och i vissa fall hindrar uppkomst av ny!

Steg 2 - Behandla
Akne kan förekomma i olika svårighetsgrad. När du ska rekommendera en läkemedelsbehandling gör du givetvis en klinisk bedömning men det är även viktigt att inkludera hur din patient upplever sina besvär. Även en klinisk lindrig akne kan upplevas stigmatiserande!

2014 kom Läkemedelsverket ut med nya behandlingsrekommendationer för akne. Dessa rekommendationer innehåller endast receptfria och receptbelagda läkemedel för behandling av all typ av akne. Läkemedelsverket valde även att uppmärksamma förskrivare om den ökande antibiotikaresistens som finns i samhället och ett av deras huvudbudskap är att vara restriktiv i användandet av antibiotika i aknebehandling.

Steg 3 - Återfukta
All aknebehandling ger mer eller mindre irritation, torrhet och rodnad av huden– det är ofta ett tecken på att läkemedlet har effekt. Dessa biverkningar kan upplevas som riktigt jobbiga. Vissa patienter väljer att avsluta sin läkemedelsbehandling för att de inte orkar med biverkningarna.

Därför är det viktigt att ungdomar får veta att dessa biverkningar i många fall kan lindras om man är noga och återfuktar huden efter applicering av läkemedlet.

På apoteket finns t ex BASIDERM Oil Control Daily Moisturizer, en lättabsorberad antikomedogen ansiktskräm med SPF 30. Tillsammans med BASIDERM Oil Control Foam Wash är den speciellt lämplig för känslig hud som genomgår medicinsk aknebehandling.


 

Patientinstruktionsfilm

Här kan du titta på en tydlig patientinstruktionsfilm om Epiduo 0,1%/2,5% och Epiduo 0,3%/2,5%

Instruktionsfilmen svarar på många frågar om Epiduo, inte bara hur man applicerar läkemedlet. Den tar bland annat upp vilka lokala biverkningar som initialt kan förekomma vid behandling med Epiduo samt hur dessa kan hanteras.

Se filmer här (du länkas vidare till www.medicininstruktioner.se)

 
 

 

 

Behandlingsrekommendationer och prisEpiduo 0,3%/2,5% 60 g ingår nu i förmånen och är kostnadsfritt för ungdomar <18 år

Sedan 1 januari 2022 ingår Epiduo 0,3%/2,5% 60 g i förmånen och är kostnadsfritt för ungdomar under 18 år. Epiduo 0,3%/2,5% finns även i en mindre förpackning, men den ingår inte i förmånen.

  Förpackningsstorlek Rek. pris
  Epiduo 0,3%/2,5% 30 gram Fri prissättning
Epiduo 0,3%/2,5% 60 gram 344 kr

 


 

 


Epiduo 0,1%/2,5% är subventionerat och kostnadsfritt för ungdomar < 18 år

Denna styrka av Epiduo finns tillgänglig som 45 gram eller 60 gram i en praktisk och hygienisk pumpflaska.
Epiduo rekommenderas av Läkemedelsverket som ett förstahandsmedel vid mild-svår papulopustolös akne1.


Epiduo 0,1% ingår i högkostnadsskyddet utan begränsning!

”TLV anser att beviljad subvention för Epiduo ger incitament till korrekt förskrivning enligt rådande behandlingsriktlinjer. En antibiotikafri kombinationsprodukt inom förmånen bedöms
tillföra nytta i form av att minskad användning av preparat som innehåller antibiotika och därmed risken för utveckling av antibiotikaresistens”

Utdrag ur TLV´s beslut om subvention för Epiduo 2015-11-21

  Förpackningsstorlek Pris
  Epiduo 0,1%/2,5% 45 gram 254,84 kr
  Epiduo 0,1%/2,5% 60 gram 334,19 kr

 

  

 
Referenser:
 1. Läkemedelsverkets behandling av akne – behandlingsrekommendation samt bakgrundsinformation 2014:(25)4