loading
Epiduo

Mild och medelsvår akne

Kutan behandling av acne vulgaris när komedoner, papler och pustler förekommer.

0,1% / 2,5% gel. 45 g pump 344 kr.
1 g gel innehåller adapalen 1 mg (0,1%) och bensoylperoxid 25 mg (2,5%). Rx. D10AD53.
Läkemedel för kutan behandling av acne vulgaris när komedoner, papler och pustler förekommer.
Produktresumé 2015-06-03. Ingår i förmånssystemet.
För mer information, se www.fass.se
Galderma Nordic AB, www.galdermanordic.com

Läs mer om Epiduo 0,1% / 2,5% gel

Epiduo

Medelsvår och svår akne

Epiduo 0,3% / 2,5% gel är avsett för kutan behandling av acne vulgaris med förekomst av komedoner, många papler och pustler.

Epiduo 0,3% / 2,5% gel
30 g pump 270 kr. 1 g gel innehåller adapalen 3 mg (0,3%) och bensoylperoxid 25 mg (2,5%). RX. D10AD53.
Epiduo 0,3% / 2,5% gel är avsett för kutan behandling av acne vulgaris med förekomst av komedoner, många papler och pustler.
Produktresumé 2017-08-24. EF.
För mer information, se www.fass.se
Galderma Nordic AB, www.galdermanordic.com

Läs mer om Epiduo 0,3% / 2,5% gel

Epiduo

Epiduo

Epiduo