loading

Mild och middels acne vulgaris - Behandling med kombinasjons- terapi adapalen (lokalt retinoid) og benzoylperoksid.

"Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 10/2016"

Det er ingen artiklar i denne kategorien. Dersom underkategoriar vert vist på denne sida kan dei innehalda artiklar.

Epiduo både behandler og forebygger akne.

 

Epiduo tolereres godt og kan brukes så lenge det er nødvendig.

Tips og råd for å øke etterlevelsen.