Mild och middels acne vulgaris - Behandling med kombinasjons- terapi adapalen (lokalt retinoid) og benzoylperoksid.

"Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 10/2016"

Epiduo både behandler og forebygger akne.

 

Epiduo tolereres godt og kan brukes så lenge det er nødvendig.

Tips og råd for å øke etterlevelsen.