loading

Epiduo er godt undersøkt ved både akutt- og langtidsbehandling av akne1

452 pasienter deltok i denne multisenterstudien. Pasientene hadde 30–100 ikke-inflammatoriske lesjoner samt 20–50 inflammatoriske lesjoner, men ingen aktive noduli eller cyster.

Epiduo reduserte både antallet ikke-inflammatoriske og inflammatoriske lesjoner og hadde en raskt innsettende effekt. Etter 3–4 måneder gikk akuttbehandlingen over til langtidsbehandling, og det ble observert en vedvarende effekt frem til studiens slutt (12 måneder).

Studien viste at bivirkningene var milde til moderate, oppstod tidlig i behandlingen og deretter avtok.

 

Reduksjon (median) av aknelesjoner over 12 måneder (n=452)   Lokale hudbivirkninger av Epiduo over 12 måneder
     
     

 

 

Epiduo med eller uten tilleggsbehandling ble undersøkt i en "real world setting"2

En prospektiv, ikke-intervensjonsstudie utført ved 189 senter i Tyskland mellom juni 2012 og september 2013 (n=6,036)2

Pasienter med overveiende moderat inflammatorisk akne, tilsvarende grad 4–12 i "Leeds Revised Acne Grading System" ble inkludert i studien2

  • grad 0–3: mild [0%]
  • grad 4–7 moderat [86,3%]
  • grad 8–10: moderat–alvorlig [12,1%]
  • grad 11–12: alvorlig [0,3%]
  • ikke-dokumentert aknegrad [1,4%] 


78,8 % av pasientene fikk Epiduo forskrevet som monoterapi

21,2 % fikk også tilleggsbehandling bestående av: oralt isotretinoin: 1,0 %; antikonsepsjon 1,4 %; systemisk antibiotika: 8,7 %; topikalt retinoid: 0,6 %; azelainsyre: 0,7 %; bensoylperoksid: 1,4 %; topikal antibiotika: 8,8%2

Epiduo, med eller uten tilleggsbehandling, reduserte signifikant alvorlighetsgraden av akne fra baseline ved henholdsvis måned 3 og 9 (begge P<0.0001 vs. baseline)2

 

Endring (middelverdi) av aknealvorlighetsgrad fra baseline1

*Leeds Revised Acne Grading System

 

Epiduo med eller uten tilleggsbehandling var veltolerert i en "real world setting"2

  • 90,2 % av pasientene viste god eller svært god tolerabilitet av Epiduo etter legenes vurdering2

 

Det finnes ingen maksimal behandlingstid med Epiduo, gelen kan brukes så lenge behovet er til stede

 

Referanser:
1. Adapted from Pariser DM et al. Long-term safety and efficacy of a uniquefixed-dose combination gel of Adapalene 0,1% and - benzoylperoxide 2,5% for the treatment of acne vulgaris. Journal of Drugs in Dermatology, September 2007, Vol 6, Issue 9.

2. Gollnick et al. JEADV 2015, 29 (Suppl. 4), 1–8