Adapalen-BPO (Epiduo) gir signifikant bedre effekt på inflammatoriske lesjoner allerede etter 1 uke sammenlignet med monoterapier ved behandling av acne vulgaris og har en sammenlignbar sikkerhetsprofil med adapalen (Differin)1

517 pasienter ble randomisert i denne dobbeltblinde, kontrollerte studien og fikk enten adapalen-BPO (Epiduo), adapalen, BPO eller vehikkel i 12 uker (2:2:2:1-randomisering).

“Response rates” (Antall pasienter i prosent som fikk minst 50 % reduksjon av antall lesjoner sammenlignet med baseline)1

 

 

 

TEAM-studien: Epiduo® (adapalen 0,1%/bensoylperoksid 2,5%) dokumentert effektiv i kombinasjon med Lymesyklin 300 mg hos pasienter med moderat til alvorlig akne.
Vurdering av effekt og sikkerhet av lymesyklin 300 mg (Tetralysal®) daglig med adapalen 0,1%/bensoylperoksid 2,5% eller dens vehikkel. 12-ukers studie som omfattet 378 personer med moderat til alvorlig akne (i gjennomsnitt 108 lesjoner, hvorav 38 inflammatoriske og 70 ikke-inflammatoriske)2

 

Reduksjon av det totale antallet lesjoner over 12 uker (medianverdi)

Epiduo + lymesyklin 300 mg (n=191)
 Vehikkel + lymesyklin 300 mg (n=187)
n=378

 

Etter 12 ukers behandling

  • 82 % reduksjon av inflammatoriske lesjoner (P<0.001)2
  • 72 % reduksjon av ikke-inflammatoriske lesjoner (P<0.001)2
  •  “The success rate" (andelen av pasienter som var helt eller nesten aknefrie ("clear" eller "almost clear") var signifikant flere med Epiduo gel og Tetralysal sammenlignet med vehikkel og Tetralysal (48 % vs. 34 %; P=0.002)2
  • Reduksjon av antall lesjoner ses allerede etter 4 uker2

 

I henhold til TEAM-studien tolereres Epiduo godt av pasienter med moderat til alvorlig akne2

  • Den gjennomsnittlige verdien av bivirkninger for begge behandlingsarmene var ved samtlige måletilfeller mindre enn 1 (3-gradig skala for bivirkninger: ingen = 0, mild = 1, moderat = 2 og alvorlig = 3).2
  • Kun et fåtall (4,2 %) dermatologiske bivirkninger ble rapportert i Epiduo + Tetralysal-gruppen2

 

Referanser:

1. Thiboutout et al. Adapalene-benzoyl peroxide, a fixed-dose combination for the treatment of acne vulgaris: Results of a multicenter, randomized double-blind, controlled study. J Am Acad Dermatol 2007;57:791-9

2. Dréno B et al. Combination therapy with adapalene-benzoyl peroxide and oral lymecycline in the treatment of moderate to severe acne vulgaris: a multicentre, randomized, double-blind controlled study. British Association of Dermatologists 2011 165, pp383–390