loading

Epiduobehandling – med eller uten tilleggsbehandling, resulterte i god etterlevelse2


ELANG-studien: Epiduo ved langtidsbehandling av moderat til alvorlig akne, med eller uten tilleggsbehandling.

En prospektiv, ikke-intervensjonsstudie utført ved 189 senter i Tyskland mellom juni 2012 og september 2013 (n=6,036)2

78,8 % av pasientene fikk Epiduo forskrevet som monoterapi
21,2 % fikk også tilleggsbehandling bestående av: oralt isotretinoin 1,0 %; antikonsepsjon 1,4 %; systemisk antibiotika: 8,7 %; topikalt retinoid: 0,6 %; azelainsyre: 0,7 %; bensoylperoksid: 1,4 %; topikal antibiotika: 8,8 %%2

  • Pasienter med god etterlevelse fikk signifikant bedre livskvalitet ved studiens slutt (9 måneder) (P<0,0001)2
  • Etterlevelse hadde også en signifikant effekt på behandlingsresultatet (P<0,0001)2

 

 

For at pasientene skal få et tilfredsstillende resultat av aknebehandlingen er det viktig med etterlevelse, det vil si at pasientene behandler seg slik legen har angitt. Etterlevelse betyr både å administrere legemidlet på riktig måte, men også å behandle seg i hele behandlingsperioden.

For å forbedre etterlevelsen er f.eks. viktig at legemiddelbehandlingen gir effekt, at den er enkel å administrere og at pasienten er velinformert om eventuelle bivirkninger og hvordan de kan håndteres.

 

Tips og råd for å øke etterlevelsen

  • Hjelp pasienten å ha rimelige forventninger til effekt – aknebehandling tar tid
  • Be pasienten ta et bilde av det aknerammede området før behandlingsstart. Det er lettere å vurdere behandlingsresultatet når det finnes et "før-bilde" å sammenligne med!
  • Gi pasienten eventuelt valget om å smøre inn Epiduo annenhver dag i starten (de første ukene av behandlingen) for å redusere ev. hudirritasjon
  • Oppmuntre til en velfungerende hudpleierutine – 3 enkle trinn

 

 

Referenser:
1. Nettbasert markedsundersøkelse blant allmennleger i Sverige. TNS-SIFO des 2015. n=101
2. Gollnick et al.  JEADV 2015, 29 (Suppl. 4), 23–29