loading

Det finnes flere retningslinjer for aknebehandling. I ”Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten” finnes følgende behandlingsalgoritme: 1

 

» Les mer her (pdf, 1,5 mb)

 

Det finnes også anbefalinger fra det svenske Läkemedelsverket fra 2014 2, og det er utarbeidet internasjonale (globale og europeiske) guidelines av ”Global Alliance to Improve Outcomes in Acne” 3 og ”EADV” 4. Disse anbefalingene forordner behandlingsstrategier som begrenser det selektive trykket som antibiotikabruk medfører, gjennom redusert bruk av antibiotika. 1,2,3,4

Anbefalingen er å rette behandlingen mot så mange patogene faktorer som mulig, dvs. kombinasjonsbehandling. Retningslinjene understreker at etterlevelse er en viktig parameter for vellykket behandling, samt for å hindre antibiotikaresistens, og at det derfor er nødvendig med enkle behandlingsregimer.

Et lokalt retinoid bør danne grunnlaget for all aknebehandling, ettersom retinoider motvirker nydannelse av mikrokomedoner, forstadiet til alle aknelesjoner. 3

 

 

 Referanser:
1.    Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 10/2016
2.    Det svenske Läkemedelsverkets behandling av akne – behandlingsanbefaling samt bakgrunnsinformasjon 2014:(25)4
3.    Gollnick H, Cunliffe W, Berson D, Dreno B, Finlay A, Leyden JJ, Shalita AR, Thiboutot D; Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol. 2003 Jul;49(1 Suppl):S1-37.
4.    European Evidence-based (S3) Guidelines for the Treatment of Acne. JEADV 2012, 26 (Suppl. 1), 1–29