Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å brukes av helsepersonell i Norge. Andre land kan ha andre lover, regler eller klinisk praksis enn vi har i Norge, og kan da trenge annen eller ytterligere informasjon. Informasjonen på denne nettsiden egner seg derfor ikke for bruk utenfor Norges grenser.