loading

Huden er noe av det første men legger merke til hos en person med akne 1

I en studie ble aknepasienter spurt hva de ville ofre for å bli kvitt akne:1

  • 59 % ville unnvære Facebook i et år
  • 30 % ville unnvære å gå på en date i et år
  • 13 % ville til og med velge en av foreldrene som ballparter – hvis de bare kunne bli kvitt akne for alltid
  • "Blant de tenåringene og voksne som deltok i studien rådet det en følelse av at ungdommer med akne lever et mindre tilfredsstillende liv, med flere helger tilbrakt i ensomhet."

 

Livskvalitet 2
For mange i den sårbare tenårsperioden medfører akne en kraftig psykososial påkjenning korrelert til alvorlighetsgraden av akne. Nedsatt selvtillit, misnøye med utseendet, angst for sosiale møter og isolasjon fra venner kan forekomme. Også depresjoner og til og med selvmordstanker kan oppstå.

I en studie kom en gruppe aknepasienter dårligere ut når det gjaldt sosial funksjon og mental helse enn pasienter med andre alvorlige sykdommer som diabetes, astma, hjerte-karsykdom og revmatiske sykdommer.

 

 

Referanser:
1. Ritvo et al. Psychosocial judgements and perceptions of adolescents with acne vulgaris: A blinded,controlled comparison of adult and peer Evaluations.
   BioPsychoSocial Medicine 2011, 5:11

2. Det svenske Läkemedelsverkets behandling av akne – behandlingsanbefaling samt bakgrunnsinformasjon 2014:(25)4