loading

Aknebehandling kan deles opp i to faser, akuttbehandling og vedlikeholdsbehandling.1

Akne er vanligvis tilbakevendende, og for å hindre at det dannes ny akne, kreves det vedlikeholdsbehandling med legemidler som inneholder et retinoid, for eksempel Epiduo. Det er imidlertid viktig at pasienten er innforstått med at dette kan være nødvendig over lang tid, noen ganger i flere år. Hvis man avslutter vedlikeholdsbehandlingen, tar det 8 uker for en ny mikrokomedon å utvikle seg til en ny, synlig aknelesjon 1.

 

ACCESS-studien: Epiduo® Gel (adapalen 0.1%/bensoylperoksid 2.5%) – initielt brukt i kort tid i kombinasjon med doksysyklin, og deretter som eneste vedlikeholdsbehandling – er signifikant bedre enn placebo, hindrer remisjon og bidrar til kontinuerlig reduksjon av aknelesjoner2

Data ble kombinert fra to etterfølgende randomiserte, dobbeltblinde, kontrollerte studier gjennomført ved 34 enheter i USA og Canada. Pasientene ble initielt randomisert til behandling med doksysyklin + Epiduo, alternativt doksysyklin + vehikkel en gang daglig i 12 uker. Pasienter som ble notert med minst 50 % forbedring, uansett behandlingsregime, ble omrandomisert til å få kun Epiduo, alternativt vehikkel en gang daglig i ytterligere 24 uker. Totalt sett ble pasientenes akne vurdert i 9 måneder i henhold til Investigator's Global Assessment (IGA) og klassifiseringen "clear" eller "almost clear".

 

 

Etter 12 ukers behandling med Epiduo gel + doksysyklin oppnådde 44,5 % IGA-fremgang

  • Pasientene som fortsatte med Epiduo, hadde en ytterligere forbedring til 50 % IGA-fremgang
  • Pasientene som fikk vehikkel falt i IGA-fremgang til 26 % i uke 36 (p<0,05)


Etter 12 ukers behandling med doksysyklin + vehikkel oppnådde 16 % IGA-fremgang

  • Pasientene som fikk Epiduo ved uke 12 forbedret sin IGA til 40 % i uke 36
  • Pasientene som fortsatte med vehikkel etter uke 12 fikk den dårligste IGA-forbedringen av alle (25 %)


Pasienter som fikk vehikkel mellom uke 12 og 36 fikk tilbakefall i sin akne da Epiduo ble tatt bort.
Fremgang i IGA ble gjenspeilet i den prosentvise endringen av det totale antallet lesjoner sammenlignet med baseline.

Pasientene som fortsatte med Epiduo, hadde en ytterligere forbedring til 50 % IGA-fremgang (total behandlingstid med Epiduo = 36 uker).2


Bildene nedenfor illustrerer resultat for en pasient fra hver behandlingsgruppe ved baseline, uke 12 samt uke 36

 Referanser:
1. 1. Thiboutot et al. New insights into the management of acne: An update from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne GroupJ AM ACAD DERMATOL MAY 2009.
2. Tan MD et al. Short-term combination therapy and long-term relapse prevention in the treatment of severe acne vulgaris.
J Drugs Dermatol. 2012; 11(2):174-180